Thống kê
Hôm nay : 2
Tháng 10 : 8
Năm 2022 : 1.001.768
 • Trần Thị Mai Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng ban Nữ công
  • Điện thoại:
   0985171249
  • Email:
   mailinhmn84@gmail.com
 • Từ Thị Minh Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0976375122
  • Email:
   tuthiminhhang03061986@gmail.com
 • Võ Thị Kiều Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn
  • Điện thoại:
   0982089567
  • Email:
   kieudiemmn85@gmail.com
 • Trần Thị Ánh Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0355130272
  • Email:
   tranthianhdao169@gmail.com
 • Lưu B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   059.3824444
  • Email:
   leb.sgddt@tentinh.gov.vn
 • Nguyễn Đ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nd.sgddt@tentinh.gov.vn
Video Clips
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook
 • Trần Thị Mai Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng ban Nữ công
  • Điện thoại:
   0985171249
  • Email:
   mailinhmn84@gmail.com
 • Từ Thị Minh Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0976375122
  • Email:
   tuthiminhhang03061986@gmail.com
 • Võ Thị Kiều Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn
  • Điện thoại:
   0982089567
  • Email:
   kieudiemmn85@gmail.com
 • Trần Thị Ánh Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0355130272
  • Email:
   tranthianhdao169@gmail.com
 • Lưu B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   059.3824444
  • Email:
   leb.sgddt@tentinh.gov.vn
 • Nguyễn Đ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nd.sgddt@tentinh.gov.vn